Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у вступників до вузів будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років (іноземна мова - 2018 р та 2019 р.).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаватимуть заяви тільки в електронній формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі і бажають скористатись ними, подаватимуть заяви лише в паперовій формі.
Загалом, вступники зможуть подати не більше семи заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей у одному навчальному закладі. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.   
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету (2019 р.).

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра при вступі на навчання на місця державного замовлення

Спеціальність Конкурсні предмети
014.03 Середня освіта (історія) 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова
032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова
052 Політологія 1. Українська мова та література
2.  Історія України
3.  Математика
3.  Іноземна мова
053 Соціологія 1.  Українська мова та література
2.  Математика
3.  Історія України
4.  Іноземна мова
291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України
4. Математика

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальність Конкурсні предмети
 014.03 Середня освіта (історія) 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова
 032 Історія та археологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова
 052 Політологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
3. Іноземна мова
 055 Соціологія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика
3. Іноземна мова
 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії
1. Українська мова та література
2.  Історія України
3. Іноземна мова
3. Географія