Кафедра філософії

 

Кафедра створена 1 вересня 2010 року. Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Шугаєва Л.М. На кафедрі працює 11 штатних викладачів, з яких – один доктор наук, професор, сім кандидатів наук, шість з яких доценти та один старший викладач, два старші викладачі, один викладач. Якісний склад кафедри становить 78 %. Протягом свого існування кафедра філософії здійснює освітню діяльність на всіх факультетах університету, професорсько-викладацький склад забезпечує науково-методичну базу для читання філософських дисциплін. Наукову роботу викладачі кафедри реалізують у рамках теми: «Співвідношення релігійного і національного: контекст історії і культури українського народу». Кафедрою проводяться вступні іспити в аспірантуру з філософії та релігієзнавства, кандидатський іспит з філософії, кандидатський іспит із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. При кафедрі діє Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури спільно з Рівненською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату і створений з метою координації дій, пов’язаних з виконанням Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. На кафедрі філософії функціонує наукова школа під керівництвом Шугаєвої Л. М., діє аспірантура зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство, проводиться підготовка докторантів.Шугаєва Людмила Михайлівна

Доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії. Працює в РДГУ з 2008 року.

Викладає дисципліни:

«Релігієзнавство», «Філософія», «Філософія освіти», «Релігії світу: історія, віровчення, культура», «Релігія і політика».

Коло наукових інтересів:

практичне релігієзнавство, історія та філософія релігії, філософія освіти.

Член редакційних колегій: «Філософія. Педагогіка. Суспільство» (головний редактор), «Панорама політологічних студій» та «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Рівненського державного гуманітарного університету, «Інноватика у вихованні: зб. наук. праць».

Останні публікації:

Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. Посіб. / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

Шугаєва Л. М. Позацерковні релігійні об’єднання в Україні: особливості і тенденції розвитку / Л. М. Шугаєва // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – № 1-2(817-18). – С. 14-20.

Шугаєва Л. М. Особливості єретичних рухів в католицькій і православній традиціях // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 324-328.

Шугаєва Л. М. Релігійно-філософський аналіз феномена юродства у Східній і Західній християнській традиції / Л. М. Шугаєва // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 26. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 241-243.

Шугаева Л. М. Духовное християнство в Украине: типология и эволюция / Л. М. Шугаева // Authority and society (History, Theory, Practice) (Власть и общество (История, Теория, Практика)). – Тбілісі: 2015. – № 2 (34). – С. 36–44.


 

   Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Назарівна

    Посада: професор кафедри філософії.

   Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

                           Контакти

  Адреса м. Рівне, вул.Пластова, 31

  Телефон +380 66 082 57 02

  e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Коло наукових інтересів:  історія релігії, практичне релігієзнавство, проблеми ісламу, історія філософії.

                         Викладацька робота

  Дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Філософія та методологія науки», «Філософія науки», «Філософія освіти».

  Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

                          Наукова діяльність

Основні публікації:

Монографія

 Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Іслам, сім’я, жінка. (Релігієзнавчий аспект). Монографія. / Т.Н.Шамсутдинова-Лебедюк – К.: Міленіум, 2013. – 184 с.

 Колективна монографія

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнство./ Історія священних і віроповчальних текстів релігій світу./ За ред.Т.Г.Горбатенко, В.І.Лубського. – В 2-х т. – К.: В-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. – Т. 2. - С. 98-146.

 Посібники:

Іслам у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»./ За ред. Лубської М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. / 2,0 друк. арк.

Модульні та навчальні тести з філософії для індивідуальної роботи та самоконтролю. Збірник навчальних тестів (згідно кредитно-модульної системи). / Укладачі: Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк, Є.Н.Лебедюк, Т.О.Сілаєва, А.Д.Ятченко. – К.,:Міленіум, 2013. – 200 с.

 Статті:

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Багатоженство та іслам. / Т.Н.Шамсутдинова-Лебедюк //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. – Вип. 26. – Рівне : О. Зень. – 2015. – С.  199-201.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Міжконфесійний діалог православ’я  так ісламу. /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. – Вип. 28. – Рівне : О. Зень. – 2016. – С.  132-140.

T.N.Samsutdynova-Lebediuk «Hidoya» basis and muslim marriage //«The Eighth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference (March 03, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. – Р. 106-112.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Горбаченко Т.Г.  Процесс систематизації норм канонічного права православної церкви. // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №3(7). – Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2017. – С.105-106.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Функциональность как сущностная характеристика религии. // Факторы национальной и духовной безопасности студентов Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической конференции 11 октября 2018 года г.Ташкент, Ташкентский химико-технологический институт. – Ташкент, 2018. – С.144-147.

                                       Інші види діяльності

Керівник гуртка «Теологія,релігієзнавство та історія релігії» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області (секція «Філософія»).


 

Булига Ірина Іванівна

Кандидат філософських наук, доцент. Працює в РДГУ з 2001 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія науки», «Філософія», «Цінності європейської цивілізації»,«Етика та естетика».

Коло наукових інтересів:

практичне релігієзнавство, філософія релігії.

Останні публікації:

Булига І. І. Роль християнських конфесій в політичних процесах сучасної України / І. І. Булига. – Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – №1(8). – С. 145-149.

Булига І. І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю / І. І. Булига // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття: наук. зб. / за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 328-331.

Булига І. І. Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття / І. І. Булига // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – №1(8). – С. 145-149.

Булига І. І. Віруючий у соціокультурному просторі Волинського регіону (40-80-ті рр. ХХ ст.) / І. І. Булига // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 243-245.


Шевчук Катерина Сергіївна

Кандидат філософських наук, доцент. Працює в РДГУ з 2001 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Етика та естетика», «Панорама сучасної зарубіжної філософії».

Коло наукових інтересів:

аксіологія, сучасна естетика.

Останні публікації:

Шевчук К. С. Естетична аксіологія Романа Інґардена / К. С. Шевчук. – Рівне, 2013. – 244 с.

Шевчук К. С. Плюрализм и эгалитаризм эстетической концепции Владислава Татаркевича // Вестник Томского госсударственного университета / К. С. Шевчук // Философия. Социология. Политология. – № 4 (32). – Томск, 2015. – С. 345-352.

Шевчук К. С. Социокультурная обусловленность искусства в эстетической концепции Станислава Оссовского / К. С. Шевчук // Authority and society (History, Theory, Practice) (Власть и общество (История, Теория, Практика)). – Тбілісі: 2015. – № 4 (36). – С. 197-209.

Шевчук К. С. Проблема эстетического переживания в польской эстетике первой половины ХХ века / К. С. Шевчук // Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта. Зб. навук. пр. – Вып. 11. – Ч. 1: Гуманітарныя і грамадскія навукі. – Брэст, 2016. – С. 18-25.


Ворон Оксана Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2007 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика», «Екологічна етика».

Коло наукових інтересів:

історія релігії.

Останні публікації:

Ворон О. П. Соціальне служіння Римо-католицької церкви в Україні як складова місіонерської діяльності / О. П. Ворон // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору: наук. зб. – К: УАР, 2013. – Зб. № 5. – С. 416–424.

Ворон О. П. Реалізація принципу свободи совісті у контексті функціонування Римо-католицької церкви на теренах незалежної України / О. П. Ворон // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. – Вип. 24. – С.115-120.

Ворон О. П. Соціальне служіння християнських церков України: основні вектори та проблеми реалізації / О. П. Ворон // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини». Наук. зб. – Галич, 2014. – 304–311.

Ворон О. П. РКЦ в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні / О. П. Ворон // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – С. 74–79.


Грицишина Марія Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент. Працює в РДГУ з 2012 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Екологічна етика», «Етика та естетика», «Релігієзнавство».

Коло наукових інтересів:

історія філософії.

Останні публікації:

Грицишина М. В. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу / М. В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – Вип. 72. – С. 617-622.

Грицишина М. В. «Досвід» як структура і як базове поняття в розумінні людини Дж. Локком / М.В. Грицишина // Матеріали IV всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (11 грудня 2014 р.). – Рівне, 2014. – С. 97-98.

Грицишина М. В. Д. Юм: інтерпретація справедливості та несправедливості / М. В. Грицишина // Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: Матер. міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 11-12 вересня 2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський цент досліджень суспільства», 2015. – С. 56-58.

Грицишина М. В. Гносеологический смысл учения о структуре человеческого опыта Дж. Локка // Authority and society (History, Theory, Practice) (Власть и общество (История, Теория, Практика)). – Тбілісі: 2015. – № 4 (36). – С. 15-31.


Мишков Віктор Ярославович

Кандидат філософських наук, старший викладач. Працює в РДГУ з 2013 року.

Викладає дисципліни:

«Екологічна етика», «Етика та естетика», «Релігієзнавство», «Логіка», «Філософія»,Філософія науки».

Коло наукових інтересів:

історія релігії, історія релігії в Україні, філософія.

Останні публікації:

Мишков В. Я. Сутність соціально-етичного ідеалу українського старообрядництва: релігієзнавчий аспект / В.Я.Мишков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Вип. 10. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – С.114-123.

Мишков В. Я. Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва / В.Я.Мишков // Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К.: УАР, 2015. – С.175-179.

Мишков В. Я. Соціокультурний контекст відрдження есхатології українського старообрядництва в ХХ-ХХІ столітті / В.Я.Мишков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2015. – С.20-22.

Мишков В. Я. Освіта України перед викликами глобалізації / В. Я. Мишков // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІІ всеукр. наук. конфер. (м. Острог, 23–24 жовтня 2015 р.). – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – С. 119-122.


Гур'янова Ірина Едуардівна

Старший викладач. Працює в РДГУ з 1985 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Історія філософії», «Соціальна філософія», «Теорія наукового пізнання», «Філософія політики», «Філософія науки».

Коло наукових інтересів:

соціальна філософія, історія філософії, політична філософія, релігієзнавство і філософська антропологія

Останні публікації:

Гур'янова І. Е. До проблеми християнізації Русі: релігієзнавчо-філософський аспект / І.Е. Гур'янова // Релігія і соціум. – Чернівці, 2013.

Гур’янова І. Е. Традиции динамики соціокультурного процесса / І .Е. Гур’янова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: матер. III Міжн. наук.-практ. інтернет-конф (29-30 червня 2014). – Переяслав Хмельницький, 2013.

Гур'янова І. Е. Екзистенційні пошуки віруючих баптистських церков в умовах сучасних суспільних трансформацій / Гур'янова І.Е. // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття: наук. зб. / За ред.. Л. Филипович, П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. – С. 357-360.

Гур'янова І. Е. Смисложиттєвий вимір духовних пошуків віруючих пізньопротестантських конфесій / Гур'янова І.Е. // Андріївський вісник: матер. IV Андріївських читань на тему: «Ідея Помісної Православної церкви в Україні: проблеми і перспективи» (присвячено 1000-літтю духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої Гори Афон). – 2016. – № 5. – С. 158-161.


Сорочинська Тетяна Адамівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в РДГУ з 1997 року.

Викладає дисципліни:

«Етика та естетика», «Філософія освіти».

Коло наукових інтересів:

історія педагогіки.

Останні публікації:

Сорочинська Т. А. Реформирование профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов в педагогических учреждениях Ровенщины (1939−1964 рр.) [Электронный ресурс] / Т. А. Сорочинская // Грузинский Электронный Научный Журнал : Образовательные науки и психология. – 2015. – № 3 (35). – С. 3−9. – Режим доступа: http://gesj.internet˗academy.org.ge/edu/

Сорочинська Т. А. Педагогічна практика як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) / Т. А. Сорочинська // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер. VIІІ Міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців. – Част. 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне : РВВ РДГУ.− 2015.− С. 149−151.

Сорочинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності в педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) / Т. А. Сорочинська // Інноватика у вихованні: зб. наук. праць. – Вип. 2. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко; Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : Вид-во РДГУ, 2015. – С. 55−62.

Sorochyns’ka T.A. Principles of moral culture formation of Soviet for teachers in Rivnepedagogical institutions (1939–1950): historical and pedagogical discourse / T. A. Sorochyns’ka // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ. – Вип. 26. – Рівне : Вид-ць О. Зень, 2015. – С. 237-239.


Кохно Ірина

Лаборант. Працює в РДГУ з 2016 року.

 

 
New layer...
New layer...