Кафедра всесвітньої історії

 

Кафедра всесвітньої історії – випускова кафедра історико-соціологічного факультету РДГУ. Утворена вона 25 жовтня 1999 р. З того часу кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної слов’янської академії, ректор РДГУ професор Постоловський Руслан Михайлович. На кафедрі працює 12 штатних викладачів, з яких – три професори, сім доцентів, один старший викладач та один викладач. Якісний склад кафедри становить 83 %. При кафедрі працює «Школа історії слов’янських народів» під керівництвом професора Р.М. Постоловського, у межах якої щорічно проводиться наукова конференція «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми. 

Постоловський Руслан Михайлович

Кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної слов’янської академії, ректор РДГУ. Працює в РДГУ з 1972 року.

Викладає дисципліну:

«Історія південних і західних слов’ян».

Коло наукових інтересів:

проблеми новітньої історії Чехословаччини, демократичні традиції міжвоєнного періоду, молодіжні рухи 1970-х рр. Член редколегії збірників наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» та «Слов’янський вісник». Серія: «Історичні науки».

Останні публікації:

 • 1. Постоловський Р.М. Особливості розвитку Чехословаччини періоду «Празької весни» у поглядах Честміра Цісаржа / Р. М. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст]: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: [РДГУ], 2014. – Вип. 25. – С. 247-249.
 • 2. Постоловський Р.М. Національно-демократичні основи проголошення незалежності Чехословаччини 28 жовтня 1918 року / Р. М. Постоловський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. Т. 23. – Кам'янець-Поділ., 2013. – С. 238-248.
 • 3. Постоловський Р.М. Чехословацька реформа 1968 р.: внесок інтелектуалів у її теоретико-концептуальне обгрунтування / Р. М. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст]: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: [РДГУ], 2013. – Вип. 24. – С. 230-236.

 

  Гон Максим Мойсейович

  Посада: професор кафедри всесвітньої історії, завідувач кафедри політичних наук

  Вчене звання: професор

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук

         Контакти

  Адреса: вул. Пластова 32, ауд.228

  Телефон: (0362) 26-56-91

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

  Етнополітологія, міжнаціональні взаємини, геноцидознавство, історія повсякдення.

  Дисертація – «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» (2007 рік).

              Викладацька робота

  Дисципліни: «Нова та новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Нова історія країн Європи та Америки», «Геноцидознавство».

  Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

              Наукова діяльність

  Основні публікації:

  Гон М. Нормативне визначення дефініції «геноцид» у лабіринті неологізмів // Polityka i Bezpieczeństwo. – Piotrków Trybunalski, 2015. – T. VI. – S. 106–120.

Гон М.  Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ, Думка. –  Івано-Франківськ, 2016. –  № 3 (35). – С. 216–225.

Гон М., Івчик Н. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2016. - № 1 (14). – С. 9–49.

Gon M. Rewolucja Honory i godności na Ukraine: retrospektywa żydowska // Politeja. – Kraków, 2015. – № 2 (34/1). – S. 79–91.

Gon M.  „Obcy” w orbicie walczących nacjonalizmów: Żydzi pośród ukraińsko-polskich sprzeczności i konfliktów (lata 1923–1941) // Polityka i Bezpieczeństwo. – Rocznik 2015,  tom VI . – S. 106–120.

 Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Гон М. RÓWNE: обриси зниклого міста. – Рівне: Волин. обереги, 2018. – 196 с.

Гон М., Долганов П., Інчик Н. Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: Монографія. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – 232 с.

Гон М., Постельжук О. Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918–1929 рр.). Монографія. – Рівне: О. Зень, 2017. – 254 с.

                  Інші види діяльності

Голова громадської організації «Центр студій політики пам'яті та публічної історії «Мнемоніка»

 

Савчук Петро Оксентійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Всесвітня історія», «Історія дипломатії», «Історична географія».

Коло наукових інтересів:

краєзнавство, Друга світова війна, Рух Опору в Україні у 1941-1945 рр.

Останні публікації:

 • 1. Савчук П.О. Львівщина у Другій світовій війні: тиранія, свавілля, рух опору. – Науковий збірник / Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції. – 5-6 червня 2014 р. // Воєнна історія України, Галичина і Закарпаття. – К.: Національний військово-історичний музей України. – 2014 р. – 504 с.
 • 2. Савчук П.О. Історія і міфологія у творчості Т.Г. Шевченка // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Випуск ХІІ. – Частина 1. – Матеріали наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – Рівне. – 2014. – С. 22 – 26.
 • 3. Савчук П.О. Дубно напередодні і на початку Другої світової війни. – Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю // Матеріали міжнародної наукової історичної краєзнавчої конференції, присвяченої 500-річчю Оршанської битви, 100-річчю від початку Першої світової війни та 70-їй річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Луцьк: Прат «Волинська обласна друкарня», 2014. – С. 152 – 157.

 Десятничук Ігор Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Історія південних і західних слов’ян», «Всесвітня історія ХХ ст.», «Теорія історії».

Коло наукових інтересів:

історія слов’ян, історія Чехословаччини, чесько-німецькі відносини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Десятничук І. Чехословацька еміграція і шляхи розв’язання „німецького питання” в 1939-1941 рр. // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 року. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 88-90;
 • 2. Десятничук І.О. Особливості реформування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика // Актуальні проблемивітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2012. – Випуск 23. – С. 451-466;
 • 3. Desyatnychuk I.O. Freedom of speech and influence of public opinion in Czechoslovakia in the period of ‘Prаgue spring’ // Philosophy. Pedagogies. Society: Collection of scientific works of the Rivne state humanitarian university. – Rivne: publisher O.Zen', 2012 – S.256-267

 

Слесаренко Андрій В’ячеславович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2003 року.

Викладає дисципліни:

«Історія Стародавнього світу», «Джерелознавство всесвітньої історії», «Актуальні проблеми новітньої історії Чеських земель та Словаччини».

Коло наукових інтересів:

історичний розвиток Чеських земель та Словаччини другої пол. XX-XXI ст.

Останні публікації:

 • 1. Слесаренко А.В. Проблемні аспекти розвитку «паралельної культури» у Чехословаччині (1970 -1980-ті роки) / А.В. Слесаренко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 23. – Рівне, 2012. – С. 472-480.
 • 2. Слесаренко А.В. Штрихи до портрета легенди чеського андеґраунду Івана Мартіна Їроуса / А.В. Слесаренко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 24. – Рівне, 2013. – С.220-225.
 • 3. Слесаренко А.В. Тарас Шевченко як образ-каталізатор культурного нонконформізму та опору тоталітарному режиму 1960-1970-х років в Україні / А.В. Слесаренко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. XII, Ч. 1. Матеріали Історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, м. Рівне, Рівненський обласний краєзнавчий музей, 3 жовтня 2014 р. – Рівне, 2014. – С.131-134

 

Ворон Олена Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2008 року.

Викладає дисципліни:

«Історія середніх віків», «Загальна етнологія», «Історіографія всесвітньої історії».

Коло наукових інтересів:

суспільно-політична історія Чехословаччини міжвоєнного періоду.

Останні публікації:

 • 1. Ворон О.П. Проблема гендерної рівності у чехословацькому суспільстві періоду І ЧСР: шляхи вирішення // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 42.
 • 2. Ворон О.П. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституціоналізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015.
 • 3. Ворон О.П. Особливості функціонування українських римо-католицьких закладів вищої і початкової богословської освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015.

Мартинчук Інна Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2002 року.

Викладає дисципліни:

«Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Спеціальні історичні дисципліни».

Коло наукових інтересів:

історія Словацької Республіки, інтеграційні процеси в Європі другої пол. ХХ - початку ХХІ ст.

Останні публікації:

 • 1. Мартинчук І.І. Діяльність першого президента Словацької Республіки М. Ковача // Наукові записки РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Випуск 22. – Рівне : РДГУ, 2011. – С. 210-212.
 • 2. Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані. – 2013. - №9 (101). – С.164-173.
 • 3. Мартинчук І.І. Загальна характеристика джерельної бази проблеми євроатлантичної інтеграції Словацької Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне. – 2014 р. – №25. – С.299-302.

Сєвєрова Ольга Владиславівна

Доцент. Працює в РДГУ з 1977 року.

Викладає дисципліну:

"Історія слов’янських народів", "Спеціальні історичні дисципліни".

Коло наукових інтересів:

становлення та розвиток декабристського руху, сибірська каторга та заслання декабристів, проблемі сучасної цивілізації.

Останні публікації:

 • 1. Сєвєрова О.В. Декабристи і польське питання: історичний дискурс /О.В. Сєвєрова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ – Випуск 18. – Рівне, 2008. – С. 183-187.
 • 2. Сєвєрова О.В. Формування сибірського заслання декабристів /О.В. Сєвєрова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2013. – С.182-186.
 • 3. Сєвєрова О.В. Феномен альтернативності в  історії Росії / О.В.Сєвєрова // Матеріали  VII   Міжнар. наук.-практ. конфер. студентів та молодих науковців « Наука, освіта, суспільство очима молодих » - 14-15 травня 2014 р.- Рівне: РДГУ, 2014. . – С. 92-94.

Озимчук Олег Борисович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2016 року.

Викладає дисципліну:

"Актуальні проблеми європейської археології", "Біблійна археологія","Провідні проблеми всесвітньої історії"

Коло наукових інтересів:

Медієвістика

Останні публікації:

 • 1. Озимчук О. Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах: Навчальний посібник / Олег Озимчук. - Рівне: ППДМ, 2012. - 224 с., іл.
 • 2. Озимчук О. Характеристика атакувального озброєння англійських та французьких військ під час Столітньої війни (1337-1453) // Слов'янський вісник. Зб. наукових праць. - Випуск 13. – Рівне: РДГУ, РІС КСУ, 2012. - С.86-89.
 • 3. Озимчук О. "Велике шевоше" 1355 року Чорного принца: гасконський аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ – Випуск 26. – Рівне, 2015. - С.78-81.

Плюта Наталія Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2003 року.

Викладає дисципліни:

«Нова історія країн Зх.Європи та Пн.Америки», «Історіографія всесвітньої історії».

Коло наукових інтересів:

колоніальна політика Франції кін. ХІХ – поч. ХХ ст., розпад французької колоніальної імперії.

Останні публікації:

 • 1. Плюта Н.В. Створення франко-німецької колоніальної антанти і французьке суспільство / Н.В. Плюта // Український історичний збірник. – Київ, 2014. -101-111 с.
 • 2. Плюта Н.В. Розвиток колоніальної ідеї у Франції в новий час / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – 220-223 с.
 • 3. Плюта Н.В. Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи / Н.В. Плюта // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. – Київ, 2015. Вип. 94 – 62-69 с. 

  Філіпчук Ігор Володимирович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук,

                 Контакти

  Адреса вул.Ст. Бандери,12 кб.41

  Телефон 0672622179

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

  Дослідження істторичного процесу в контексті інтелектуальної історії.

  Дисертація «Формування ідей «Празької весни»(1956-1968рр.)» (2015 рік).

               Викладацька робота

  Дисципліни: «Історія слов’янських народів , «Основи наукових досліджень», «Методологія та методи історичних досліджень», «Історичний процес в контексті 

  інтелектуальної історії», «Сучасні історичні школи».

 Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць.

               Наукова діяльність

 Основні публікації:

 1.  Філіпчук І.В. Інтелектуальний потенціал «Празької весни»: джерелознавчий аналіз. Емінак: науковий щоквартальник. –2017. – № 1. –  С. 67-73.

 2.  Філіпчук І.В. Формування демократичних настроїв у чехословацькому суспільстві в кінці 50-х початку 60-х років ХХст.: інтелектуальний чинни/ І.В. Філіпчук // Наукові праці 

 історичного факультету Запорізького національного університету. Вип.42. – Запоріжжя, 2015. – С. 269-272

3. Філіпчук І.В. Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду «Празької весни» / І.В. Філіпчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип.38. – С. 234-2392.

4. Філіпчук І.В. Формування демократичних настроїв у Чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник / І.В. Філіпчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип.41. – С. 141-144

 Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Криза  комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського.  – Рівне: Видавець О.Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: Р.М. Постоловський, І.О. Десятничук, І.В. Філіпчук). (особистий внесок 2,2 друк. арк.)


Синяк Степан Леонідович

Кандидат історичних наук, старший викладач. Працює в РДГУ з 2012 року.

Викладає дисципліни:

«Архівознавство», «Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки».

Коло наукових інтересів:

Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр.

Останні публікації:

 • 1. Синяк С.Л. Напрямки військово-фізичної підготовки польських парамілітарних організацій на Волині в 1921-1939 рр. / С.Л. Синяк // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Національна Академія Наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Том. 22. – Київ, 2011. – С. 337–345.
 • 2. Синяк С.Л. Стан Волинського воєводства на початковому етапі державотворення Другої Речі Посполитої / С.Л. Синяк // Український Історичний Збірник. Вип. 14. – Київ, 2011. – С.103–111.
 • 3. Синяк С.Л. Культурно-виховний напрям роботи польських парамілітарних організацій на Волині у 1921-1939 рр. / С.Л.Синяк // Збірник наукових праць «Гілея: Науковий Вісник. Вип. 94. – Київ, 2015. – С.41 – 44.

Бернацький Віктор Русланович

Кандидат історичних наук, викладач. Працює в РДГУ з 2015 року.

Викладає дисципліну:

«Історія південних і західних слов'ян».

Коло наукових інтересів:

Релігійні об'єднання Волині-Житомирщини в умовах більшовицього тоталітаризму 1920-1930-х років.

Останні публікації:

 • 1. Бернацький В. Р. Закриття культових споруд на Волині – Волині-Житомирщині у 1920 − 1930-х рр. [Текст] / В. Р. Бернацький // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – С. 39−44.
 •  2. Бернацький В. Р. Релігійні настрої православного населення на ВолиніВолині-Житомирщині у 1920-х рр. [Текст] / В. Р. Бернацький // Український історичний збірник. – Київ: Вид-во інституту історії України НАН України. – 2012. – №15. – С. 147-156.
 •  3. Бернацький В. Р. Православно-сектантські рухи на Волині – Волині-Житомирщині 20-х років ХХ століття в умовах більшовицького режиму. [Текст] / В. Р. Бернацький // Гілея: науковий вісник. – Київ: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - 2014. – Випуск 90. – С. 74-78.

Михальчук Роман Юрійович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Працює в РДГУ з 2014 року.

Викладає дисципліни:

«Історія світових цивілізацій», «Історія культури зарубіжних країн».

Коло наукових інтересів:

Голокост, історія Другої світової війни.

Останні публікації:

 • 1. Михальчук Р. Мізоч : трагічні сторінки історії, 1939–1955 : монографія / Р. Михальчук. – Рівне : вид. О. Зень, 2010. – 254 с.
 • 2. Михальчук Р. Трудова експлуатація жертв Голокосту (на прикладі Рівненщини) / Р. Михальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична та філологічна / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – С. 102-109.
 •  3. Михальчук Р. Форми протистояння та опору єврейських жінок під час Катастрофи (на прикладі Рівненщині) / Р. Михальчук // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі : [матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада – 1 грудня 2015 р., м. Київ], за ред. Л. Фінберга – К.: Дух і Літера, 2016. – С. 214-224.
 • 4. Михальчук Р. Голокост на Рівненщині : джерельна база дослідження / Р. Михальчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 28. – С. 422-439. 

Навозняк Валентина

Ст. лаборант. Працює в РДГУ з 1963 року.